Máy thổi khí

Blower cao áp – High Pressure Ring Blowers HB-400A

Blower ring cao áp – High Pressure Ring Blowers

Máy thổi khí con sò

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí Chuan Fan CX-125A

 Máy thổi khí Chuan Fan  CX-125A  – Quạt thổi khí CX 

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí con sò

 Máy thổi khí con sò 

Máy thổi khí dạng con sò

Máy thổi khí dạng con sò

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

MÁY THỔI KHÍ LONGTECH

MÁY THỔI KHÍ LONGTECH

 Máy Thổi khí  kiểu ba thùy Long tech là loại máy thổi khí bậc căn kiểu mới. Longtech đã là nhà sản xuất máy thổi khí hàng đầu ở Đài Loan và khu vực Châu Á.
Các roto được chế tạo bằng máy CNC nên có độ rung, độ ồn thấp và tính năng làm việc tuyệt vời.

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí CHUANFAN RB-022

Máy thổi khí RB-0710-Công suất 7.5 kW CHUANFAN

RB-033-Công suất 2.2 kW

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí CHUANFAN RB-0710

Máy thổi khí RB-750S-Công suất 0.75 kW CHUANFAN

RB-200S-Công suất 0.18 kW

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí CHUANFAN RB-1520

Máy thổi khí RB-200-Công suất 0.18 kW CHUANFAN

RB-110-Công suất 7.5 kW

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí CHUANFAN RB-077

Máy thổi khí RB-400S-Công suất 0.37 kW CHUANFAN

RB-023-Công suất 2.2 kW

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí RB-1515 APP

Máy thổi khí RB-200-Công suất 0.18 kW APP

RB-057-Công suất 5.5 kW

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí Longtech – Đài Loan

Máy thổi khí Longtech – Đài Loan

Máy Thổi khí kiểu ba thùy Long tech là loại máy thổi khí bậc căn kiểu mới.
Các roto được chế tạo bằng máy CNC nên có độ rung, độ ồn thấp và tính năng làm việc tuyệt vời.
Đặc điểm:
– Dải làm việc rộng:
+ Q= 0.1- 120 m3/phút
+ H= 0- 8000 mmH2O

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...