Động cơ điện

Động cơ 0.37kW Trung Quốc

Động cơ 0.37kW Trung Quốc

Tốc độ của Motor 2900rpm
kiểu lắp B5
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Động cơ 7.5kW Mitsubishi

Động cơ 7.5kW Mitsubishi

Tốc độ của động cơ 960 vòng/phút
kiểu lắp B5
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Động cơ điện 40HP Tatung

Động cơ 0.5HP TCC

Tốc độ của động cơ 1450rpm
kiểu lắp B5
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Động cơ điện 1.5kW Singapore

Động cơ điện 1.5kW Singapore

Tốc độ của Motor 1450 vòng/phút
kiểu lắp mặt bích
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...