Động cơ điện

Motor 5.5HP Enertech

Motor 5.5HP Enertech

Tốc độ của động cơ 1450rpm
kiểu lắp B5
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Motor điện 3.7kW Tatung

Motor điện 3.7kW Tatung

Tốc độ của Motor 2900rpm
Kiểu lắp B3
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Động cơ 22kW Hitachi

Động cơ 22kW Hitachi

Tốc độ của Motor 960 vòng/phút
kiểu lắp mặt bích
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Động cơ 0.75kW Siemens

Động cơ 0.75kW Siemens

Tốc độ của động cơ 2Pole
kiểu lắp chân đế
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Động cơ điện 18.5kW Tatung

Động cơ điện 18.5kW Tatung

Tốc độ của Motor 2Pole
kiểu lắp mặt bích
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Động cơ điện 5.5HP Châu Âu

Động cơ điện 5.5HP Châu Âu

Tốc độ của Motor 6Pole
kiểu lắp chân đế
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Motor 75HP Tatung

Motor 75HP Tatung

Tốc độ của động cơ 960 vòng/phút
kiểu lắp mặt bích
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Động cơ điện 55kW Hitachi

Động cơ điện 55kW Hitachi

Tốc độ của động cơ 960 vòng/phút
Kiểu lắp B3
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Động cơ điện 3.7kW Siemens

Động cơ điện 0.5HP Enertech

Tốc độ của động cơ 960rpm
kiểu lắp chân đế
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Motor điện 45kW Att

Motor điện 45kW Att

Tốc độ của Motor 2900rpm
Kiểu lắp B3
Điện áp 3pha 380VAC, Tần số: 50/60Hz
CẤP BẢO VỆ : IP55 (Kiểu đóng kín hoàn toàn)

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...