Archives for industrial

Blower cao áp – High Pressure Ring Blowers HB-400A

Blower ring cao áp – High Pressure Ring Blowers

Máy thổi khí con sò

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Quạt thổi khí Turbo Blower

QUẠT THỔI KHÍ RING BLOWER

Máy thổi khí Chuan Fan CX – Quạt thổi khí CX

Máy thổi khí ChuanFan CX 65 CX75SA CX-75A CX-100A CX-125A CX-150A

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí chìm JET AERATOR

Máy thổi khí chìm JET AERATOR

Máy thổi khí chìm Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí Chuan Fan CX-125A

 Máy thổi khí Chuan Fan  CX-125A  – Quạt thổi khí CX 

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Motor giảm tốc là gì?

 Motor giảm tốc = Motor điện + Hộp giảm tốc 

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí con sò

 Máy thổi khí con sò 

Máy thổi khí dạng con sò

Máy thổi khí dạng con sò

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

MÁY THỔI KHÍ LONGTECH

MÁY THỔI KHÍ LONGTECH

 Máy Thổi khí  kiểu ba thùy Long tech là loại máy thổi khí bậc căn kiểu mới. Longtech đã là nhà sản xuất máy thổi khí hàng đầu ở Đài Loan và khu vực Châu Á.
Các roto được chế tạo bằng máy CNC nên có độ rung, độ ồn thấp và tính năng làm việc tuyệt vời.

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí CHUANFAN RB-022

Máy thổi khí RB-0710-Công suất 7.5 kW CHUANFAN

RB-033-Công suất 2.2 kW

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí CHUANFAN RB-0710

Máy thổi khí RB-750S-Công suất 0.75 kW CHUANFAN

RB-200S-Công suất 0.18 kW

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Máy thổi khí CHUANFAN RB-1520

Máy thổi khí RB-200-Công suất 0.18 kW CHUANFAN

RB-110-Công suất 7.5 kW

Read More

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...